วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

French Words & Phrases - Basics

Common Words & Phrases

1. I don't speak French.

 Je ne parle pas français. (เฌอ เนอ ปาร์เลอะ ปะ ฟร็องเซ)

2. Do you speak English?

Parlez-vous anglais? ปาร์เล-วู้ อ็องเกล? (วิธีนี้เป็นการเรียงประโยคแบบนำกริยามาไว้หน้าประโยค)

แต่สามารถพูดได้อีกแบบหนึ่งก็คือ Vous parlez anglais? เวลาพูดก็แค่ขึ้นเสียงสูงท้ายประโยคค่ะ ^^

3. I don't understand.

Je ne comprends pas. (เฌอ เนอ กงพร็อง ปะ)

4. Excuse me!

Excusez-moi! (เอ็กซกูสเซ-มัว)

5. Please repeat.

Répétez, s'il vous plaît. (เรเปเตซ ซิล วู เปล)

6. Where are you from?

D'où êtes-vous? (ดู๊ แอต-วู้?)

7. I speak English.

Je parle anglais. (เฌอ ปาร์เลอะ อ็องเกล)

8. Yes.

Oui. (อวี๋)

9. No.

Non. (นง)

10. Mrs

Madame (มาดาม)

11. Miss

Mademoiselle (มาดมัวแซล)

12. Mr 

Monsieur (เมอซิเยอร์)

13. I'm sorry.

Je suis désolé. (เฌอ ซุย เดโซเล)

14. It's not necessary.

Ça n'est pas nécessaire. (ซา เน ปะ เนเซซแซร์)

แต่ r มักจะออกเสียงในลำคอ อาจจะได้ยินเสียง ค ร่วมด้วยเป็น แซร์ค

15. Of course.

Bien sûr. (เบียง เซอร์)

16. Today

Aujourd'hui (โอฌูร์ดุย)

17. Tomorrow

Demain (เดอแม็ง)

18. Yesterday

Hier (อีแยร์)

19. Why?

Pourquoi? (ปู กัว)

20. Same here.

Moi aussi. (มัว อูซซี)

21. Maybe.

Peut-être. (เปอ-เตร)

22. How do you say in French?

Comment dit-on en français? (กอมม็อง ดี-ตง เอ็น ฟร็องเซ?)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น