วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Felt Craft : งานฝีมือจากผ้าสักหลาด [5;;วิธีทำขนมเค้กผ้าสักหลาด]

วัสดุอุปกรณ์
  1. ผ้าสักหลาด สีเหลือง สีฟ้า สีแดง และสีเขียว
  2. ด้ายสีเหลือง และสีแดง
  3. กาว
  4. ลูกปัด
  5. ใยโพลีเอสเตอร์
  6. กรรไกร
  7. เข็ม
  8. กระดาษลอกลาย
  9. ดินสอ
วิธีการทำ
1.วาดแบบลงกระดาษลอกลาย ตามแบบ โดยให้ฐานของสามเหลี่ยมยาว 7 ซม. ลากเส้นตั้งฉากขึ้นไปยาว 10 ซม. แล้วลากเส้นจากฐานลงมาให้เป็นสามเหลี่ยมหน้าจั่ว
2.วาดสี่เหลี่ยมตามรูป ชิ้นแรกกว้าง 3 ซม. ยาวประมาณ 11.5 ซม.(เท่ากับด้านของสามเหลี่ยมที่ลากจากเส้นตั้งฉากลงมาที่ฐาน) และ ชิ้นที่สองกว้าง 3 ซม. ยาว 7 ซม.
3.ตัดผ้าสักหลาดสีเหลือง ขนาดเท่ากับแบบที่วาดไว้ โดยตัดสามเหลี่ยม 2 ชิ้น สี่เหลี่ยมใหญ่ 2 ชิ้น และสี่เหลี่ยมเล็ก 1 ชิ้น
4.ตัดผ้าสักหลาดสีเขียวและสีแดง ตามรูป  โดยเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ 5 ซม.
5.เนาด้านข้างของวงกลม
6.ยัดใยโพลีเอสเตอร์เข้าไป
7.เย็บปิด ตามรูป
8.ตัดผ้าสักหลาดสีฟ้า ตามรูป
9.นำชิ้นส่วนสีเหลืองมาประกอบกัน แล้วเย็บ ตามรูป
10.ยัดใยโพลีเอสเตอร์เข้าไป
11.จากนั้น ให้เย็บปิด
12.นำส่วนสีฟ้าที่ตัดไว้ มาทากาวแล้วติดลงไป
13.นำลูกเชอรี่มาติดโดย เย็บติดแล้วใช้กาวทาซ้ำ
14.ติดลูกปัด โดยใช้กาว เพื่อตกแต่ง ก็จะได้ขนมเค้กน่ารักๆแล้วค่ะ


 ที่มา : http://www.feltlovers.com/articles/felt-cake.html
Felt Craft : งานฝีมือจากผ้าสักหลาด [4;Strawberry Cake Pattern]

Strawberry Cake Pattern
 
Image
   1. Download Strawberry Cake pattern and cut the felt sheet as pattern specified
Image
   2. Cutwork the cake layer together.
Image
 
   3. For the back side of cake, don’t cutwork it with the top part.
Image
   4. Stuff the synthetic fibre into the cake, cutwork the back side of cake with the top part, insert the string into the cake to be the hanging of felt cake.
Image
   5. For the red felt that you cut as the semicircle shape, fold it in a half, cutwork around it and stuff it with the synthetic fibre, cutwork to close the strawberry.
Image
   6. Sew the green leaf and seed beads on strawberry, then sew the strawberry and pink heart on the cake. Already finished!!

Felt Craft : งานฝีมือจากผ้าสักหลาด [3;ตัวอย่างน่ารักๆ]

ที่มา : http://www.flickr.com/search/?z=e&w=all&q=felt+craft&m=text