วันอังคารที่ 16 ตุลาคม พ.ศ. 2555

Felt Craft : งานฝีมือจากผ้าสักหลาด [2;การเย็บผ้าเบื้องต้น]

การเย็บผ้าเบื้องต้น

1.การด้น (Running stitch) คือเย็บเดินเส้นไปข้างหน้าให้ระยะห่างเท่าๆกัน จะมีลักษณะคล้ายกับการเนา แต่ระยะห่างจะไม่กว้างเท่า จะแคบกว่า
 2.
 3.
 4.
 5.
 6.
 7.
 8.
 9.

ลายปักอื่นๆ
ขอบคุณข้อมูลจาก : http://www.naradacrafts.com/index.php?lay=show&ac=article&Id=401224&Ntype=5

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น