วันศุกร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2555

โครงการรับบริจาคหนังสือเพื่อห้องสมุดของน้องดินแดนปลายด้ามขวาน

 
       เป็นโครงการที่ดีมากๆค่ะ การจะอยู่ร่วมกันในสังคมได้อย่างสันติสุขจะต้องให้โอกาสและเคารพสิทธิเสรีภาพซึ่งกันและกันประชาธิปไตยที่แท้จริงจึงจะเกิดขึ้นได้ ประเทศไทยขึ้นชื่อว่า"สยามเมืองยิ้ม" เพราะเรามียิ้มของความโอบอ้อมอารีและมียิ้มของความเป็นไท(ไทที่มีความหมายว่าอิสระเสรี) เพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเชื้อชาติศาสนาใด เราควรจะช่วยเหลือเกื้อกูลและยกย่องซึ่งกันและกัน เด็กๆในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ขาดโอกาสทางการศึกษา จึงทำให้ขาดโอกาสอื่นๆตามมาด้วยมากมาย เพราะถ้าคนเราไม่รู้หนังสือ จะไปประกอบอาชีพเลี้ยงปากเลี้ยงท้องอะไรคงไม่ได้ ไม่มีอาชีพก็ไม่มีเงิน ไม่มีโอกาสพัฒนาเศรษฐกิจ สถานที่ท่องเที่ยว สังคมและวัฒนธรรม แม้ว่าตอนนี้สามจังหวัดชายแดนภาคใต้จะมีเหตุการณ์ความไม่สงบเกิดขึ้นมากมาย แต่ก็ยังมีศิลปวัฒนธรรมที่สวยงามให้ชื่นชม มีรอยยิ้มของความมีน้ำใจไมตรี ที่รอคอยการให้ความสำคัญและการทำลายกำแพงขวางกั้นความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา ซึ่งเป็นการรอคอยที่เนิ่นนานและยังคงไม่เคยได้รับการเหลียวแล
ธงชาติไทยไกวกวัดสะบัดพลิ้ว
แลริ้วริ้วสลับงามเป็นสามสี
ผ้าผืนน้อยบางเบาเพียงเท่านี้
แต่เป็นที่รวมชีวิตและจิตใจ

ชนรุ่นเยาว์ยืนเรียบระเบียบแถว
ดวงตาแน่วนิ่งตรงธงไสว
"ประเทศไทยรวมเลือดเนื้อชาติเชื้อไทย"
ฟังคราวใดเลือดซ่านพล่านทั้งทรวง

ผืนแผ่นดินถิ่นนี้ที่พำนัก
เราแสนรักและแสนจะแหนหวง
แผ่นดินไทยไทยต้องครองทั้งปวง
ชีพไม่ล่วงใครอย่าล้ำมาย่ำยี

เธอร้องเพลงชาติไทยมั่นใจเหลือ
พลีชีพเพื่อชาติที่รักทรงศักดิ์ศรี
เพลงกระหึ่มก้องฟ้าก้องธาตรี
แม้ไพรีได้ฟังยังถอนใจ

แต่สิ่งหนึ่งซึ่งไทยร้าวใจเหลือ
คือเลือดเนื้อเป็นหนอนคอยบ่อนไส้
บ้างหากินบนน้ำตาประชาไทย
บ้างฝักใฝ่ลัทธิชั่วน่ากลัวเกรง

ทุกวันนี้ศึกไกลยังไม่ห่วง
แต่หวั่นทรวงศึกใกล้ไล่ข่มเหง
ถ้าคนไทยหันมาฆ่ากันเอง
จะร้องเพลงชาติไทยให้ใครฟัง
 
แต่งโดย...   นภาลัย (ฤกษ์ชนะ) สุวรรณธาดา
       พูดถึงเหตุการณ์ความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ หลายคนคงนึกถึงกลอนบทนี้ แต่ถ้าลองอ่านและลองฟัง ทั้งสื่อและกลอนอย่างปิดหูปิดตาแล้วเปิดใจ อาจจะรับรู้ความหมายอะไรบางอย่างของกลอนบทนี้ บางครั้งการทำร้ายกันทางจิตใจสามารถฆ่าคนได้อย่างตายทั้งเป็นมากกว่าการทำร้ายทางร่างกาย...
       ถ้าใครอ่านบทความนี้จนจบ อยากให้ช่วยกันสนับสนุนโครงการดีๆแบบนี้ และแข่งกันสร้างโครงการที่ดีกว่านี้ให้มากๆค่ะ แผ่นดินจะยิ่งใหญ่ได้ไม่ต้องขึ้นอยู่กับขนาดของพื้นที่ แต่อยู่ที่เราจะผสมผสานความแตกต่างให้กลมกลืนและสวยงามได้แค่ไหน
       "อย่าตัดสินกันที่ชาติกำเนิด แต่จงตัดสินกันด้วยการกระทำ" คำสอนนี้มีอยู่ทุกที่ ทุกองค์กร ทุกศาสนา และทุกหัวใจ ลองหันมาเข้าใจประโยคที่ว่า"เอาใจเขามาใส่ใจเรา" ให้มากกว่าเรื่องรักๆใคร่ๆนะคะ :)       
        

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น