วันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2555

เรียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

สิ่งที่เราควรรู้สำหรับการเริ่มเรียนภาษาฝรั่งเศสเบื้องต้น

1.)ขั้นแรกต้องเริ่มจากเรียนรู้คำศัพท์ง่ายๆ เช่น ประโยคที่ได้ยินบ่อยๆในชีวิตประจำวัน คำนาม คำสรรพนาม การนับเลข
       -เรื่องคำสรรพนาม http://www.rn.ac.th/kk/pronomtonique.html
       -การนับเลข http://www.aoddy.com/2009/04/26/how-to-count-numbers-in-franc/
 ***ที่สำคัญ อย่าลืมรู้ศัพท์การแยกชายหญิงด้วยนะคะ http://www.larousse.fr/dictionnaires/francais/noir

2.)เรียนรู้คำกริยา ซึ่งในประเทศทางตะวันตกมักจะมีการแบ่งกริยาออกเป็นกลุ่มๆ เหมือนภาษาอังกฤษที่มีการผันกริยาตาม tense ต่างๆ

       กริยาในภาษาฝรั่งเศสแบ่งเป็น 3 กลุ่ม
       1.กลุ่มที่ลงด้วย er เช่น manger (มองเช่) กิน
       2.กลุ่มที่ลงท้ายด้วย ir เช่น punir (ปูนี) ลงโทษ
       3.กลุ่มที่เป็นกริยาพิเศษ เช่น être (แอท(เทรอะ)) เป็น อยู่ คือ  หรือว่า ลงท้ายด้วย re เช่น apprendre (อับปรอง(เดรอะ)) เรียน

แต่เวลาเอาไปใช้สื่อสารกัน กริยาเหล่านี้จะต้องผันไปตามประธานด้วย ยกตัวอย่างเช่น
  V.parler (ปัค เล่) พูด
Je        parle
Tu       parles
Il         parle
Elle      parle
Nous    parlons
Vous    parlez
Ils       parlent
Elles    parlent

หลักการผันกริยาก็คือ

Je        parle      ตัด r ออก
Tu       parles     ตัด r ออก แล้วเติม s
Il         parle       ตัด r ออก
Elle     parle      ตัด r ออก
Nous   parlons  ตัด r ออก เปลี่ยน e เป็น ons อ่านว่า อง
Vous   parlez     ตัด r ออก เปลี่ยนเป็น ez อ่านว่า เอ่
Ils       parlent    ตัด r ออก เปลี่ยนเป็น ent  อ่านออกเสียงสูง ไม่อ่านออกเสียง ent
Elles    parlent    ตัด r ออก เปลี่ยนเป็น  ent  อ่านออกเสียงสูง ไม่อ่านออกเสียง ent

ยกตัวอย่างการอ่าน
Je         parle      (ปาล)
Tu        parles    (ปาล)
Il          parle      (ปาล)
Elle       parle      (ปาล)
Nous     parlons  (ปาค ลง)
Vous     parlez     (ปาค เล่)
Ils        parlent    (ป๊าล)
Elles     parlent    (ป๊าล)
       
แต่นอกจากนี้ก็ยังมีการผันกริยาแบบอื่นๆอยู่ด้วย เรียนด้วยตัวเองผ่านลิ้งค์นี้ http://www.trueplookpanya.com/true/knowledge_detail.php?mul_content_id=7035&mul_source_id=011279

3.)ต้องรู้เรื่องของคำคุณศัพท์(adj) คำวิเศษณ์(adv)

4.)เรียนรู้การแต่งประโยค
         ประโยคบอกเล่าก่อนนะคะ Le pantalon est bleu.
       คำถามแบบสมบูรณ์แบบปิด ภาษาพูด Le pantalon est bleu ?
       คำถามแบบสมบูรณ์แบบปิด ภาษาเขียน Est-ce que le pantalon est bleu ?
       คำ ถามแบบสมบูรณ์แบบเปิด ภาษาทางการหรือภาษาเขียน De quelle couleur est le pantalon ?

5.)เรียนพวกคำเชื่อม คำอุทานต่างๆเพิ่มเติม เพราะหลังจากแต่งประโยคได้แล้ว เราก็จะต้องเอาประโยคมาเชื่อมกันในการใช้สื่อสาร

6.)หลังจากนั้นก็ยังมีการบอกเวลา การเขียนจดหมาย รายละเอียดปลีกย่อยต่างๆ ^^


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น